Predstavenie spoločnosti Data Labs s.r.o.

Sme spoločnosťou s dlhodobou praxou orientovanou na záchranu dát z poškodených pamäťových médií. Združujeme špičkových odborníkov s dlhoročnou praxou ako v tuzemských, tak aj v zahraničných spoločnostiach.

Ponúkame originálny a unikátny prístup k obnove dát. Naše služby preto využíva veľa spokojných klientov vrátane tuzemských aj zahraničných „data recovery“ spoločností.

Naši odborníci pracujú v špeciálne vybavenom laboratóriu. To je so svojim technickým zázemím jediným takto vybaveným laboratóriom v bývalej východnej Európe.

Neustále vymýšľame nové a efektívnejšie postupy a technológie. Úzke spojenie so zahraničnými partnermi nám umožňuje vzdelávať sa v celosvetovom dosahu.

Vždy sa snažíme pracovať rýchlo a efektívne. Osobný prístup, vysoká profesionalita a efektivita sú u našich služieb samozrejmosťou. Taktiež preto môžeme každý deň úspešne riešiť kritické situácie v Českej republike a v ďalších zemiach Európy a celého sveta.

Data Labs je registrovaná ochranná známka spoločnosti Data Labs s.r.o. so sídlom Dreyerova 627/5, Praha 5 a je zapísaná pod IČ 27891381 v Obchodnom registri vedeného u Mestského súdu v Prahe, vložka C 124581.