Záchrana dát

Obnovujeme dáta prakticky zo všetkých typov úložných médií (pevné disky vrátane diskových polí, CD/DVD, USB Flash disky a iné). Za viac ako 10 rokov pôsobenia sme nazbierali veľa skúseností, vďaka ktorým riešime stratu dát takmer so 100% úspešnosťou.

Našich technológií a skúseností tak využívajú aj spoločnosti, ktoré sa záchranou dát samy zaoberajú.

Kedy je možné dáta obnoviť?

Obnovujeme dáta prakticky zo všetkých typov úložných médií a takmer všetkých prejavov:

 • sformátované,
 • zmazané,
 • preinštalované,
 • prázdne (javí sa ako nové, aj keď na nich dáta bola),
 • „mŕtve“ (nedetekuje sa),
 • „cvakajúce“ (zvukové prejavy),
 • elektricky poškodené,
 • mechanicky poškodené,
 • a mnohé iné závady.

Ako poznám, že mi hrozí strata dát?

 • Počítač vaše súbory a zložky nevidí (nezobrazuje).
 • Súbory nemožno otvoriť alebo je ich obsah poškodený.
 • Operačný systém nejde naštartovať.
 • Počítač mrzne alebo vydáva neobvyklé zvuky.

Skrátka vždy, keď k svojim dátam nemáte prístup.

Ako získať dáta späť?

 1. Nepokúšajte sa o obnovu sami. Ihneď prestaňte zariadenie používať a volajte našu nonstop hotline +420 777 070 750.
 2. Vyplňte formulár pre obnovu dát a pripravte médium pre odoslanie do nášho laboratória.
 3. Po bezplatnej úvodnej diagnostike vás zoznámime s ďalším postupom.
 4. Vaše dáta čo najrýchlejšie obnovíme.
 5. A nakoniec vám ich vrátime späť.