Diagnostika pred obnovou dát

Po obdŕžaní poškodeného média vždy ako prvé spravíme bezplatnú úvodnú diagnostiku.

Prečo je diagnostika dôležitá?

Pre presné stanovenie ceny a termínu dokončenia obnovy potrebujeme poznať rozsah poškodenia dát.

Ako dlho diagnostika trvá?

Diagnostika trvá niekoľko minút až hodín, a hneď ako s ňou budeme hotoví, oznámime vám cenu a termín dokončenia záchrany.

Diagnostika Vás k ničomu nezaväzuje

Ak pre vás bude obnova dát finančne náročná, alebo vám nebude z iných dôvodov vyhovovať, môžte ju zrušiť. Za úvodnú diagnostiku nič neplatíte.

Garancia ceny

Výsledná cena, ktorú Vám oznámime po skončení diagnostiky, je pre obe strany záväzná - pokiaľ bude k záchrane dát potreba viac času, je tento čas naviac našim nákladom a pre vás je teda zadarmo!

Po diagnostike príde na radu: Obnova vašich dát