Záchrana a kopírovanie obnovených dát

Pri záchrane dát vyčítame špecializovanými postupmi dáta z poškodeného média a vytvárame ich pracovnú kópiu na inom médiu. Spôsob obnovy dát je pre každý prípad individuálny a často veľmi náročný - v komplikovaných prípadoch môže trvať aj niekoľko týždňov!

K záchrane vašich dát preto prikročíme až po obdŕžaní vášho súhlasu, prípadne objednávky.

Softwarové poškodenia

U ľahších závad nám pomáha vlastný unikátny software, ktorým dáta spravidla kompletne a veľmi rýchlo obnovíme.

V prípade poškodených súborových systémov urobíme ich rekonštrukciu. Tá môže v závislosti na veľkosti média trvať aj niekoľko desiatok hodín.

Hardwarové poškodenia

U ľahších poškodení urobíme binárnu kópiu dát v špeciálne upravenom zariadení.

Pri poruche vnútornej elektroniky disku ju otvoríme v tzv. bezprachovej komore a opäť za pomoci špeciálneho zariadenia a softwaru skopírujeme.

Rovnaký postup aplikujeme v prípade mechanického poškodenia. Tu však šanca na záchranu dát závisí na miere poškodenia média.

Výsledkom je vždy binárna kópia, na ktorej nasledovne urobíme kontrolu a v prípade potreby obnovu súborového systému.

Ako dlho obnova trvá?

Vaše dáta obvykle stihneme obnoviť za 48 hodín. V prípade expresného spracovania trvá obnova kratšiu dobu.

Po dokončení obnovy vaše dáta skopírujeme na vami dodané, alebo u nás zakúpené médium a dohodneme sa s vami na spôsobe predania.