Predanie obnovených dát

Kopírovanie dát

Obnovené dáta nakopírujeme na vami dodané alebo u nás zakúpené médium (pevný disk, CD, DVD). Kópiu na jedno médium máte u nás zadarmo.

Hneď ako budú dáta nahrané na vašom médiu, pripravíme zákazku k expedícii a dohodneme sa s vami na spôsobe predania.

Predanie zachránených dát

Svoje dáta si môžete prísť vyzdvihnúť osobne na niektorú z našich pobočiek, kde si ich môžete v kľude a pohodlí našej kancelárie taktiež skontrolovať.

Pokiaľ chcete mať obnovené dáta k dispozícii čo najrýchlejšie, odporúčame využiť kurýrnu službu a nechať si ich pohodlne doviezť na miesto, ktoré určíte.

Pri predávaní zákazky si od vás vyžiadame preukaz totožnosti, prípadne aj doklad o zaplatení.

Spôsob platenia

Ceny sa odvíjajú od orientačného cenníku. Presnú cenu vám povieme po bezplatnej úvodnej diagnostike, ktorá nám pomôže presne určiť náročnosť záchrany dát. V každom prípade za záchranu dát platíte len ak vaše dáta úspešne obnovíme.

Platiť môžete:

  • V hotovosti pri prevzatí,
  • platobnou kartou,
  • prevodom na náš účet,
  • alebo na dobierku