Prvé kroky pre úspešnú obnovu dát

Ak k svojim dátam nemáte prístup a bojíte sa o ich existenciu, je potreba urobiť niekoľko nevyhnutných krokov:

Stolné počítače a notebooky

Počítač okamžite odpojte od napájania. Nevypínajte počítač softwarovo prostredníctvom operačného systému. Mohlo by dôjsť k nenávratnému prepísaniu poškodených dát.

V žiadnom prípade sa nepokúšajte o obnovu dát sami. Neodborné zásahy môžu dáta ešte viacej poškodiť alebo dokonca úplne zničiť (napr. otvorenie pevného disku).

Prenosné pamäťové médiá

U prenosných pamäťových médií zaistite ich bezpečné uloženie a čo neskôr nás kontaktujte. Médium ďalej nepoužívajte a nepokúšajte sa o obnovu dát svojpomocne. Úspešnosť záchrany dát na médiách poškodených vodou závisí na rýchlosti ich prevezenia k obnove.

Volajte našu nonstop hotline

V žiadnom prípade sa nepokúšajte o obnovu sami! Po zaistení média (viď vyššie) zavolajte na našu nonstop hotline +420 777 070 750. Vyškolení operátori sa s vami dohodnú na vyzdvihnutí poškodeného média a na detailoch obnovy dát.

Úspešnosť obnovy dát

Z realizovateľných prípadov sa nám podarí zachrániť takmer 100 %. V prípade neodborných zásahov však úspešnosť prudko klesá. Venujte preto prvým krokom v rámci záchrany vašich dát patričnú pozornosť.

Ako náhle zaistíte prvé kroky pre úspešnú obnovu, príde na radu: Vyzdvihnutie zásielky